Högskoleförberedande program inom samhällsvetenskap

Om man redan på förhand vet att man vill arbeta inom ett visst yrke eller inom ett visst yrkesområde kan man välja ett högskoleförberedande program. Men vad kan man läsa på de högskoleförberedande programmet inom samhällsvetenskap?

Samhällsvetenskap, matematik och religion

Inom de högskoleförberedande programmen läser man många grundämnen som man sedan kan bygga vidare på. Det vanligaste är att man läser matematik, religion och samhällsvetenskap och det här är ämnen som sedan kommer att följa med även upp på högskolan beroende på vilket yrke man vill studera till.

Yrkesinriktade ämnen som juridik med mera

Det finns också en hel del valbara ämnen som ingår i de högskoleförberedande programmen. Om man vet att man vill läsa till advokat eller liknande i framtiden kan det vara klokt att välja ämnen som juridik och andra saker som är till nytta för framtiden. När man ska söka in till högskolan kan det nämligen vara så att man behöver ha godkänt i vissa ämnen. Det är nämligen som så att man kan behöva en del förkunskaper för att man ska kunna förstå utbildningen.

Gemensamma ämnen

Även när man läser de högskoleförberedande ämnena kommer man att ha en del gemensamma ämnen vid sidan av de valbara, yrkesinriktade ämnena. Det kan till exempel röra sig om ämnen som elevens val, idrott och svenska. Under elevens val kan man som studerande välja mellan musik, dans, bild och liknande.

Vad kan man bli?

Om man går ett högskoleförberedande program på gymnasiet kan man inte få jättemånga yrken direkt efter gymnasiet. I regel krävs det att man också går en högre utbildning på ett universitet eller en högskola. När man går högskolan kan man sedan gå flera olika linjer beroende på vad man vill bli. Advokat, ekonom, präst och bibliotekarier är bara några av de yrken man kan rikta in sig på efter sin utbildning.